เราจะเป็นสะพานน้ำใจเชื่อมระหว่างชาวมือบนกับคนมือล่างได้พบกัน

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า
ที่อยู่: 
48/48 ซ.ลาดพร้าว 114 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
จังหวัด: 
กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: 
0-2934-3495
ผู้ประสานงาน: 
สุภาพ เรืองปราชญ์
อีเมลล์: 
satthachoninfo@gmail.com
เว็บไซต์: 
http://satthachon.or.th
กิจกรรมและโครงการ: 
ดูแลช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ศาสนา จริยธรรม