สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก

ชื่อหน่วยงาน: 
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก
ที่อยู่: 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัด: 
นครนายก
เบอร์ติดต่อ: 
0861118252
ผู้ประสานงาน: 
นายสุรัตน์ บำรุงเขตร
อีเมลล์: 
surat_1996@hotmail.com
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยี สารสนเทศ
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
ชีวิตและสุขภาพ
สันทนาการ การท่องเที่ยว
ศาสนา จริยธรรม