ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ชื่อหน่วยงาน: 
เครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นจังหวัดภูเก็ต
ที่อยู่: 
๑๐๔/๗ หมู่ ๑ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัด: 
ภูเก็ต
เบอร์ติดต่อ: 
0818912333
ผู้ประสานงาน: 
ดร.สุรินทร์ บำรุงผล
อีเมลล์: 
surin2008@gmail.com
เว็บไซต์: 
www.phuket-anti-corruption.com
กิจกรรมและโครงการ: 
ปลูกจิตสำนึกเยาวชนทุกระดับให้เห็นถึงความเลวร้ายและเสียหายในการทุจริต
ความต้องการอาสาสมัคร: 
ต้องการ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
ศาสนา จริยธรรม