ส่งเสริมทักษะการดำเนินชีวิต

ชื่อหน่วยงาน: 
TEEN+เครือข่ายเยาวชนคิดบวก จิตสาธารณะเเห่งประเทศไทย
ที่อยู่: 
กลุ่มงานส่วนกลางภาคเหนือ อ. เมือง จ. เชียงใหม่
จังหวัด: 
เชียงใหม่
เบอร์ติดต่อ: 
0946174934 0939386941
ผู้ประสานงาน: 
นาย กวินฐ์ฌาณฬ วัยเมธาโชคนุกูล
อีเมลล์: 
teen_thailand2557@hotmail.co.th
เว็บไซต์: 
FACEBOOK: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007069562473
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริม เยาวชน
ความต้องการอาสาสมัคร: 
จิตสาธารณะ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
พัฒนาชุมชนและชนบท
รับบริจาคเงิน สิ่งของ

ลดปัญหาความยากลำบาก เเละปัญหาเยาวชนขาดจิตสำนึก ส่งเสริมการดำเนินชีวิต