สโมสรโรตารีสิงห์บุรีวีรชน

ชื่อหน่วยงาน: 
สโมสรโรตารีสิงห์บุรีวีรชน
ที่อยู่: 
34/2 ม.1 ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
จังหวัด: 
สิงห์บุรี
เบอร์ติดต่อ: 
036-511884
ผู้ประสานงาน: 
มงคล ตุงคะสมิต
เบอร์แฟกซ์: 
036-511884
อีเมลล์: 
mongkolj@gmail.com
เว็บไซต์: 
https://www.facebook.com/groups/374113602652553/
กิจกรรมและโครงการ: 
โครงการเครื่องกรองน้ำ โครงการหนังสือห้องสมุด โครงการรถเข็นผู้พิการ โครงการอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ฯลฯ
ความต้องการอาสาสมัคร: 
มี
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ
ส่งเสริมวิชาชีพ

สโมสรโรตารีสิงห์บุรีวีรชน