Help the Helpers

ชื่อหน่วยงาน: 
Help the Helpers
ที่อยู่: 
เลขที่ 1 ซอยรามคำแหง 60/4 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
จังหวัด: 
กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: 
081-981-4223
ผู้ประสานงาน: 
อักษราภัค องค์เอี่ยม
เบอร์แฟกซ์: 
-
อีเมลล์: 
libre_aim@hotmail.com
เว็บไซต์: 
https://www.facebook.com/helpthehelpers
กิจกรรมและโครงการ: 
เปิดรับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม
ความต้องการอาสาสมัคร: 
ขึ้นอยู่กับกิจกรรม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
ช่วยเหลือสัตว์
สิ่งแวดล้อม
ผู้ประสบภัยพิบัติ
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด