จิตอาสา

ชื่อหน่วยงาน: 
ในกรุงเทพ
ที่อยู่: 
218/7ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
จังหวัด: 
กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: 
0863918652
อีเมลล์: 
issabu985@gmail.com
กิจกรรมและโครงการ: 
กอจกรรมอะไรก็ได้ ถ้าพร้อมว่างไปช่วยได้ตลอด
ความต้องการอาสาสมัคร: 
ให้ความช่วยเหลือ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
ช่วยเหลือสัตว์
สิ่งแวดล้อม
ชีวิตและสุขภาพ