เครือข่ายอันดามันไทย

ชื่อหน่วยงาน: 
แอดมินบ้านนอก
ที่อยู่: 
35 ม.1 ถนนเพชรเกษม ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
จังหวัด: 
พังงา
เบอร์ติดต่อ: 
0914070393
ผู้ประสานงาน: 
ธวัชชัย แซ่ตี๋
เบอร์แฟกซ์: 
076488327
อีเมลล์: 
slwt2002@gmail.com
เว็บไซต์: 
www.andamanthai.com
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว,การใช้งานซอฟแวร์โอเพ่นซอร์ส,และกิจกรรมอื่นๆ
ความต้องการอาสาสมัคร: 
เปิดรับไม่จำกัด
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ศาสนา จริยธรรม
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
เทคโนโลยี สารสนเทศ
ส่งเสริมวิชาชีพ
พัฒนาชุมชนและชนบท

เครือข่ายอันดามันไทย
วัตถุประสงค์ของเครือข่าย
๑.เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและการรู้คุณค่าของธรรมชาติแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป
๒.ส่งเสริมความเข้าใจความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในกลุ่ม
๓.เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมี คุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมอันดีงามรวมทั้งมีจิตอาสา
๔.เพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสใช้ความรู้ทางวิชาการในการพัฒนาท้องถิ่น
๕.เป็นเครือข่ายในการแจ้งเตือนภัยต่างๆ

คุณสมบัติของสมาชิก
๑.มีจิตอาสา
๒.มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๓.อาศัยอยู่ในจังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภุเก็ต ตรังและสตูล เท่านั้น

สมัครเข้าเครือข่าย https://docs.google.com/forms/d/1G--Afd8JCN3pvOVZyvOFEdO17bWNUytZdLmjJls...

โครงการในการดูแลของแอดมินบ้านนอกปี

2557 www.adminbannok.com