“สตาร์ทพลังหนุ่มสาวชาวค่าย”

ชื่อหน่วยงาน: 
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
ที่อยู่: 
อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 10 เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
จังหวัด: 
กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: 
02-639-8600
ผู้ประสานงาน: 
กิตติ (เปา)
เบอร์แฟกซ์: 
02-636-7949
อีเมลล์: 
StartVolunteers@start-plus.co.th
เว็บไซต์: 
http://start-plus.co.th/home/
กิจกรรมและโครงการ: 
สตาร์ทพลังหนุ่มสาวชาวค่าย
ความต้องการอาสาสมัคร: 
สนับสนุนเงินทุนค่ายอาสา
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท