วิภาดาว กัปปิยบุตร

ชื่อหน่วยงาน: 
บจก โชตธนโชติ
ที่อยู่: 
40/1 ถนนเปรมใจราษฎร์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง ชลบุรี
จังหวัด: 
ชลบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
081-5771317
ผู้ประสานงาน: 
วิภาดาว กัป392657ปิยบุตร
เบอร์แฟกซ์: 
038-392657
อีเมลล์: 
vipadao@yahoo.com
เว็บไซต์: 
www.chotethanachote.co.th
กิจกรรมและโครงการ: 
พัฒนาชุมชนและการศักษาพัฒนาอาชีพ
ความต้องการอาสาสมัคร: 
2 คน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เทคโนโลยี สารสนเทศ
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
ส่งเสริมวิชาชีพ
ศาสนา จริยธรรม