รับบริจาค สิ่งของเพื่อนำไปให้เด็กยากไร้

ชื่อหน่วยงาน: 
กลุ่มฅนหลงป่า OFF ROAD 4X4
ที่อยู่: 
452/2 บางแคเหนือ บางแค
จังหวัด: 
กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: 
0869981065
ผู้ประสานงาน: 
สิปปกร อวดคม
อีเมลล์: 
teegraphic2004@yahoo.com
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน