ตามล่าฝัน เดินทางมอบของบริจาคของให้น้องๆ ในแดนไกล ที่ยากไร้

ชื่อหน่วยงาน: 
ตามล่าฝัน
ที่อยู่: 
ตามล่าฝัน เลขที่ 15 ซ.ชินเขต 2/16 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
จังหวัด: 
กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: 
0965421606
ผู้ประสานงาน: 
กานต์
อีเมลล์: 
kansakkamdoung@gmail.com
เว็บไซต์: 
www.tamlafun.com
กิจกรรมและโครงการ: 
ตามล่าฝัน เดินทางมอบของบริจาคของให้น้องๆ ในแดนไกล ที่ยากไร้
ความต้องการอาสาสมัคร: 
ยังไม่รับอาสาสมัคร
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สิ่งแวดล้อม
พัฒนาชุมชนและชนบท

โครงการ ตามล่าฝัน บริจาคอุปกรณ์การศึกษาและสิ่งของ เพื่อน้องๆ ในแดนไกล
Tamlafun เป็นโครงการที่ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2015 โดยจะเข้าไปบริจาคชุดนักเรียน อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา ของเล่นเชิงสร้างสรรค์ ข้าวสาร อาหารแห้ง ขนม ยารักษาโรค เมล็ดพันธ์พืช ให้แก่เด็กๆ ที่โรงเรียนที่ขาดแคลนจริงๆ และด้อยโอกาส ในประเทศไทย เดือนละ 3 ครั้ง ครั้งละ 1-3 โรงเรียน ระยะเวลา อย่างน้อย 3 ปี และเปิดรับบริจาคของจากบุคคลทั่วไป โดยรับเฉพาะสิ่งของมือหนึ่งและมือสองเพื่อนำไปมอบให้น้องๆ ที่โรงเรียนและผู้ปกครอง และเราไม่รับเป็นเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆ

จุดประสงค์โครงการ
- บริจาคของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของเด็กนักเรียนและชาวบ้าน ในถิ่นทุรกันดาร ที่ขาดแคลนสิ่งของ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการศึกษา
- เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ เด็กๆ ที่ด้อยโอกาส ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการศึกษา
- เพื่อนำความเดือดร้อน ปัญหา ความทุกข์ยากลำบากของเด็กๆ และชาวบ้าน ออกมาเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยสื่อภาพนิ่งและวีดีโอ เพื่อเพิ่มโอกาสและก่อให้เกิดการพัฒนาในอนาคตต่อไป
- เพื่อสร้างแรงบันดารใจให้แก่คนทั่วไป ให้หันมารู้จักช่วยเหลือผู้อื่น รู้จักการให้ การบริจาคสิ่งของของตนเองที่ไม่ใช้แล้ว ไปให้คนที่ยากไร้ ด้อยโอกาส
- เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินและทำคุณความดีถวายในหลวง