จิตอาสา

ชื่อหน่วยงาน: 
อาสา
ที่อยู่: 
99 ม.8 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
จังหวัด: 
ราชบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
0944852463
ผู้ประสานงาน: 
คุนคริส
ความต้องการอาสาสมัคร: 
เวลาว่างให้เกิดประโยดกับเพื่อนมนุษย์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ช่วยเหลือสัตว์
สิ่งแวดล้อม
พัฒนาชุมชนและชนบท
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ