กลุ่มเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 2553 สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน

ชื่อหน่วยงาน: 
กลุ่มเยาวชน วาย ดี ซี เชียงคำ กลุ่มเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
ที่อยู่: 
94 หมู่ 10 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
จังหวัด: 
พะเยา
เบอร์ติดต่อ: 
087 1900031
ผู้ประสานงาน: 
นายนฤทธิ์ ณะอุโมง
เบอร์แฟกซ์: 
0
อีเมลล์: 
narit_na@hotmail.com
เว็บไซต์: 
https://www.facebook.com/ydc.ck
กิจกรรมและโครงการ: 
ความร่วมมือของเยาวชนเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ความต้องการอาสาสมัคร: 
การให้โอกาส/ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทเยาวชนอย่างแท้จริง
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน