ตามล่าฝัน เพื่อน้องๆ ในแดนไกล

ชื่อหน่วยงาน: 
ตามล่าฝัน
ที่อยู่: 
117/168 กรีนแอนปาร์ค#B2/3 ซ.ชินเขต 2/6 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
จังหวัด: 
กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: 
0965421606
ผู้ประสานงาน: 
กานต์ ศักดิ์คำดวง
อีเมลล์: 
kansakkamdoung@gmail.com
เว็บไซต์: 
www.facebook.com/tamlafun
กิจกรรมและโครงการ: 
เดินทางมอบของบริจาค เดือนละ 3 ครั้ง และ เดินทางสร้างอาคารให้โรงเรียน
ความต้องการอาสาสมัคร: 
รับบริจาคสิ่งของ มือหนึ่งมือสอง ไม่รับเงินทุกกรณี
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ

TAM LA FUN
“ตามล่าฝัน” ออกเดินทางมอบของให้น้องๆ ในแดนไกล เดือนละ 3 ครั้ง ภารกิจระยะยาว ให้ไม่มีสิ้นสุด.. ไม่มีกำหนดการเลิกทำภารกิจ

ส่งมอบสิ่งของเสื้อผ้า ชุดนักเรียน อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา ข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพและใช้ในการพัฒนาสังคม เครื่องมือการเกษตร เมล็ดพันธุ์พืช ฯลฯ จากผู้ใหญ่ใจดี ส่งมอบให้แก่น้องๆ ณ โรงเรียนที่ขาดแคลนสิ่งของเหล่านี้จริงๆ
หมายเหตุ:รับบริจาคเฉพาะสิ่งของเท่านั้นไม่รับเงินสด ไม่ว่าในกรณีใดๆ

วัตถุประสงค์ของภารกิจ ตามล่าฝัน

บริจาคสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของเด็กนักเรียนและชาวบ้าน ในถิ่นทุรกันดาร ที่ขาดแคลนสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการศึกษา ข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค เมล็ดพันธุ์พืช ฯลฯ
เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ เด็กๆ ที่ด้อยโอกาส ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการศึกษา
เพื่อนำความเดือดร้อน ปัญหา ความทุกข์ยากลำบากของเด็กๆ และชาวบ้าน ออกมาเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยสื่อภาพนิ่งและวีดีโอ เพื่อเพิ่มโอกาสและก่อให้เกิดการพัฒนาในอนาคตต่อไป
เพื่อสร้างแรงบันดารใจให้แก่คนทั่วไป ให้หันมารู้จักช่วยเหลือผู้อื่น รู้จักการให้ การบริจาคสิ่งของของตนเองที่ไม่ใช้แล้ว ไปให้คนที่ยากไร้ ด้อยโอกาส
เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินและทำคุณความดีถวายในหลวง