โครงการศูนย์พัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนสตรีและครอบครัว

ชื่อหน่วยงาน: 
กลุ่มศึกษาสตรีและเด็กล้านนา
ที่อยู่: 
372/5 ม.1 ซ.เตือนใจ ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
จังหวัด: 
เชียงใหม่
เบอร์ติดต่อ: 
053-350531 และ 099-6931623
ผู้ประสานงาน: 
นันทขวัญ แก้ววิเศษ
เบอร์แฟกซ์: 
053-350531
อีเมลล์: 
wechild9@gmail.com
กิจกรรมและโครงการ: 
ช่วยเหลือและพัฒนาให้กลุุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการจัดปัญหาของตนเอง
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
คนชรา ผู้ยากไร้
สิ่งแวดล้อม
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ส่งเสริมวิชาชีพ