Ruamjai Chiangmai Foundation

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิรวมใจ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อำเภอเมืองเชียงใหม่
ที่อยู่: 
38 ถ.อินทวโรรส (ภายในที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่) ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่
จังหวัด: 
เชียงใหม่
เบอร์ติดต่อ: 
053327303
กิจกรรมและโครงการ: 
การกู้ชีพ กู้ภัย
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ