ชมรมผู้สูงอายุตำบลห้วยไคร้ จ.อุตรดิตถ์

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมผู้สูงอายุตำบลห้วยไคร้ จ.อุตรดิตถ์
ที่อยู่: 
110 หมู่ 2 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
จังหวัด: 
อุตรดิตถ์
เบอร์ติดต่อ: 
081-9725987
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ศิลปวัฒนธรรม
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
สันทนาการ การท่องเที่ยว