CBR คนพิการในชุมชน

ชื่อหน่วยงาน: 
CBR คนพิการในชุมชน
ที่อยู่: 
ที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย
จังหวัด: 
หนองคาย
เบอร์ติดต่อ: 
085-7476709
ผู้ประสานงาน: 
นายจิตร วีระศักดิ์
กิจกรรมและโครงการ: 
1.ดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 2. ให้ความรู้/ทักษะแก่คนพิการ กายภาพบำบัด ส่งเสริมให้คนพิการมาจดทะเบียน ให้คำแนะนำถึงสิทธิประโยชน์ในขั้ขพื้นฐานแก่คนพิการ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง