CCF.(จ.หนองบัวลำภู)

ชื่อหน่วยงาน: 
CCF.(จ.หนองบัวลำภู)
ที่อยู่: 
ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
จังหวัด: 
หนองบัวลำภู
ผู้ประสานงาน: 
นางคำเซี่ยน ผำน้อย
กิจกรรมและโครงการ: 
ฝึกให้เด็กมีความเสียสละและการช่วยเหลือกันในกลุ่ม จัดทุนการศึกษา แจกของเล่นให้กับเด็ก ฝึกให้เด็กเขียนจดหมายถึงผู้อุปการะในการรับเป็นบุตรบุญธรรม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
ช่วยเหลือสัตว์
สิ่งแวดล้อม
พัฒนาชุมชนและชนบท
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ส่งเสริมวิชาชีพ