DTAC บริษัทมหาชนจำกัด โทเทิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น

ชื่อหน่วยงาน: 
DTAC บริษัทมหาชนจำกัด โทเทิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น
ที่อยู่: 
333/3 ม.14 อาคารชัย ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
จังหวัด: 
กรุงเทพมหานคร
ผู้ประสานงาน: 
นายพีรพงษ์ กลิ่นลออ ผู้อำนวยการฝ่าย CSR
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน