ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี
ที่อยู่: 
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี
จังหวัด: 
กาญจนบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
034-515436
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
รับบริจาคเงิน สิ่งของ