ชมรมมูลนิธิอำเภอบ้านนา จ.นครนายก

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมมูลนิธิอำเภอบ้านนา จ.นครนายก
ที่อยู่: 
ที่ว่าการอำเภอบ้านนา ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
จังหวัด: 
นครนายก
เบอร์ติดต่อ: 
037-312766, 081-4366937
ผู้ประสานงาน: 
ส.อ.สงัด สุขสมทิพย์
กิจกรรมและโครงการ: 
ให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชน ช่วยเหลือสังคมเมื่อเกิดภัยพิบัติ ซ่อมแซมสาธารณสมบัติ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สิ่งแวดล้อม
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ

วัตถุประสงค์ 
เพื่อช่วยเหลือสังคมและประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติ / ให้การสนับสนุนเยาวชนผู้ด้อยโอกาสด้านการศึกษา / บำรุงสาธารณสมบัติ