ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
ที่อยู่: 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี
จังหวัด: 
ชลบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
038-322157-9 ต่อ 331, 085-9364626
ผู้ประสานงาน: 
นางปราณี มณีสาร
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ