ชมรมร้านอาหารและแผงลอย จังหวัดชัยนาท

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมร้านอาหารและแผงลอย จังหวัดชัยนาท
ที่อยู่: 
404 ม.4 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
จังหวัด: 
ชัยนาท
เบอร์ติดต่อ: 
056-426097, 081-5347923
ผู้ประสานงาน: 
นายจีรศักดิ์ ฟักทอง ประธานฯ
กิจกรรมและโครงการ: 
จัดมหกรรมอาหาร ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐกับชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สิ่งแวดล้อม
พัฒนาชุมชนและชนบท
ส่งเสริมวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อยกระดับอาชีพแม่ค้าแผงลอย
- สร้างความสามัคคีในชุมชน
- เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต