Youth Volunteer กลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม (YIY)

ชื่อหน่วยงาน: 
Youth Volunteer กลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม (YIY)
ที่อยู่: 
104 ซอยลาดพร้าว 26 ถนนลาดพร้าว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
จังหวัด: 
กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: 
0-2938-3831
เว็บไซต์: 
www.deksiam.com
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน

ตลาดนัดประกอบฝัน-โอกาสสำหรับเด็กหรือเยาวชน ที่อยากเป็นผู้ก่อการดี มีความคิดดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ได้มีโอกาส ?ประกอบฝัน? ของตนเองให้ออกมาเป็นรูปธรรมได้จริง โดยการส่งความคิดในรูปแบบโครงการ เข้ามาเพื่อขอรับการสนับสนุนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยง เงินทุน หรือทรัพยากรด้านอื่นๆ ให้ความคิด ความฝัน และการสร้างสรรค์ของเยาวชน ได้ร่วมเป็นแรงผลักดันในการสรรค์สร้างสังคมร่วมกัน

กติกาง่ายๆ
1. กลุ่มอย่างน้อย 3 คน และมีอายุระหว่าง 15-25 ปี
2. ส่งฝันดีมาในรูปแบบของโครงการที่แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรม แนวคิดใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ และสามารถทำได้จริง
3. โครงการที่สมัครจะต้องมีส่วนทำให้สังคมดีขึ้นในด้านใดด้านหนึ่ง

ส่งใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.deksiam.com หรือ 0- 2941 0347

ช้าก่อน เรายังมี ?ค่ายประกอบฝัน? นำเสนอ สำหรับผู้ที่สนใจส่งโครงการเพื่อสังคมเข้าในตลาดประกอบฝันแต่อาจจะยังไม่รู้ จะเริ่มต้นอย่างไรหรือยังไม่มั่นใจ คุณสามารถสมัครเข้าร่วมค่ายประกอบฝันได้ เพื่อเรียนรู้วิเคราะห์ปัญหาและการวางแผนทำโครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.deksiam.com หรือ 0- 2941 0347