กลุ่มกะลาบรรเลง จ.สมุทรสงคราม

ชื่อหน่วยงาน: 
กลุ่มกะลาบรรเลง จ.สมุทรสงคราม
ที่อยู่: 
63/2 หมู่ 8 ซอยกะลาบรรเลง ถนนบางนกแขวก-บ้านปราโมทย์ ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
จังหวัด: 
สมุทรสงคราม
เบอร์ติดต่อ: 
034-761949
ผู้ประสานงาน: 
นายบรรเลง ยิ้มบุญนะ
กิจกรรมและโครงการ: 
กระตุ้นความคิดของคนที่เข้ามาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อกลับไปพัฒนาชุมชนของตัวเอง
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สิ่งแวดล้อม
พัฒนาชุมชนและชนบท
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ส่งเสริมวิชาชีพ