ชมรมเพื่อน้อง จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
ชมรมเพื่อน้อง จังหวัดกาญจนบุรี
ที่อยู่: 
20/68 ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
จังหวัด: 
กาญจนบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
034-518791
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
พัฒนาชุมชนและชนบท
รับบริจาคเงิน สิ่งของ