กลุ่มดอกสว่าง จังหวัดพะเยา

ชื่อหน่วยงาน: 
กลุ่มดอกสว่าง จังหวัดพะเยา
ที่อยู่: 
สถานีอนามัยตำบลสว่างอารมณ์ หมู่ 2 ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
จังหวัด: 
พะเยา
เบอร์ติดต่อ: 
054-491903
ผู้ประสานงาน: 
นายศรีมา ต๊ะวงค์
กิจกรรมและโครงการ: 
ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและครอบครัว ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนแก่เด็ก และส่งเสริมอาชีพ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ส่งเสริมวิชาชีพ
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด