กลุ่มดอกหญ้า (Dokya group) จังหวัดพะเยา

ชื่อหน่วยงาน: 
กลุ่มดอกหญ้า (Dokya group) จังหวัดพะเยา
ที่อยู่: 
136 ม.5 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110
จังหวัด: 
พะเยา
เบอร์ติดต่อ: 
087-1780353
ผู้ประสานงาน: 
นายวีระพล อินปัน
กิจกรรมและโครงการ: 
ให้ความรู้เรื่องเอดส์เพศศึกษาในวัยรุ่นและคนในชุมชน สร้างพลังของคนในชุมชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อชุมชน ให้ความรู้เรื่องเอดส์เพศศึกษาและยาเสพติด
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด