บมจ. กสท. โทรคมนาคม

ชื่อหน่วยงาน: 
บมจ. กสท. โทรคมนาคม
ที่อยู่: 
99 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่วสองห้อง เขตหลักสี่
จังหวัด: 
กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: 
02-5063939
ผู้ประสานงาน: 
นายสมพล จันทร์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องในแต่ละโครงการ