Amnesty International Thailand

ชื่อหน่วยงาน: 
Amnesty International Thailand
ที่อยู่: 
90/24 Soi Ladpao 1, Jompol Chatuchak Bangkok 10900 Thailand
จังหวัด: 
กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: 
+66-02-513-8745, +66-02-513-8754
ผู้ประสานงาน: 
นายกอ ขอคองอ
เบอร์แฟกซ์: 
+66-02-939-2534
อีเมลล์: 
info@amnesty.or.th
เว็บไซต์: 
http://www.amnesty.or.th
กิจกรรมและโครงการ: 
กิจกรรมอาสาสมัครและโครงการที่มี
ความต้องการอาสาสมัคร: 
งานอาสาสมัครต่างๆที่มีให้ทำ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
คนชรา ผู้ยากไร้
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล คือใคร?

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นองค์กรอาสาสมัครระหว่างประเทศที่ทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชน มีความเป็นกลาง ไม่ขึ้นอยู่กับรัฐบาล การเมือง หรือความเชื่อทางศาสนาใด ๆ และเป็นองค์กรที่ไม่ได้ต่อต้านหรือสนับสนุนรัฐบาลหรือระบบการเมืองใด หากแต่สนใจเหยื่อที่มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

กลุ่มอาสาสมัครของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นกลุ่มคนที่ยินดีทุ่มเทเวลา และกำลัง ในการทำงานเพื่อเหยื่อของการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน มีสมาชิกละผู้สนับสนุนแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล มากกว่า 1 ล้านคนใน 140 กว่าประเทศและดินแดน สมาชิกขององค์กรมาจากกลุ่มคนหลากหลายที่มีพื้นเพแตกต่างกัน ทั้งด้านการเมือง ความเชื่อทางศาสนา แต่ทุกคนมีความตั้งใจเดียวกันที่ปรารถนาให้ทุกคนในโลกได้รับความยุติธรรมใน เรื่องสิทธิมนุษยชน  

สมาชิกแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ต่างรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ซึ่งมีมากกว่า 7,500 กลุ่ม ทั้งที่เป็นกลุ่มเยาวชน นักเรียน และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษอื่น ๆ ในเกือบ 100 ประเทศและดินแดนต่าง ๆ สมาชิกนับ 1,000 คนต่างเข้าร่วมเป็นเครือข่าย เพื่อทำงานในประเทศหรือบางประเด็นปัญหา ใน มี 56 ประเทศและดินแดน สมาชิกได้ทำงานประสานกันโดยสำนักงานสาขา และมีอีก 23 ประเทศและดินแดน ที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เริ่มมีโครงสร้างเพื่อทำงานประสานกัน

 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ทำอะไร

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นองค์กรที่ทำงานด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อเผยแพร่และสนับสนุนให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนที่ปรากฎอยู่ในปฏิญญา สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ทางองค์กรเชื่อว่า สิทธิมนุษยชนมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงและไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกันได้ ดังนั้นทุกคนพึงได้รับสิทธินี้โดยชอบธรรมตลอดเวลา

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล สนับสนุน ให้มีเคารพต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทั้งหมด โดยการปฏิบัติการที่ต่อต้านการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลทั้งด้าน พลเมืองและสิทธิทางการเมือง

 

หัวใจหลักของการรณรงค์เพื่อ 

  • ◊ ให้มีการปลดปล่อยนักโทษทางความคิด ตามบทบัญญัติของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ระบุว่านักโทษทางความคิดคือบุคคลที่ถูกควบคุมตัว ด้วยสาเหตุทางการเมือง ศาสนาหรือความเชื่อ หรือเป็นเพราะเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ เพศ สีผิว ภาษา สัญชาติหรือสังคม สถานะทางเศรษฐกิจ ชาติกำเนิดหรือสถานะอื่นๆ และเป็นบุคคลที่ไม่เคยใช้หรือสนับสนุนวิธีการรุนแรงแต่อย่างใด
  • ◊ สร้างความมั่นใจว่ามีการพิจารณาคดีอย่างยุติธรรม และรวดเร็วแก่นักโทษทางการเมืองทุกคน 
  • ◊ ดำเนินการให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิต การทารุณกรรมและการกระทำที่หยาบช้าต่อนักโทษ
  • ◊ ดำเนินการให้มีการหยุดการสังหารทางการเมือง และ "การหายสาบสูญของบุคคล"
  • ◊ สร้างความมั่นใจว่ารัฐบาลจะยกเลิกการฆ่าอย่างผิดกฎหมายในระหว่างสงคราม

 

นอกจากนี้ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ยังทำงานเพื่อ :

  • ◊ คัดค้านการละเมิดโดยกลุ่มติดอาวุธทางการเมือง เช่น การควบคุมตัวนักโทษทางความคิด การถูกจับเป็นตัวประกัน การทารุณกรรม และการฆ่าอย่างผิดกฎหมาย
  • ◊ ให้ความช่วยเหลือผู้ที่แสวงหาที่พักพิง ซึ่งเป็นผู้ที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเมื่อถูกส่งตัวกลับประเทศ
  • ◊ ให้ความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆ องค์การสหประชาชาติ และองค์กรรัฐบาลระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค เพื่อสนับสนุนเรื่องสิทธิมนุษยชน
  • ◊ สร้างความมั่นใจเรื่องการดูแลความปลอดภัยของกองกำลังทหารระหว่าง ประเทศ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตำรวจเพื่อปกป้องเรื่องสิทธิมนุษยชน
  • ◊ ให้การศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนและการสร้างความตระหนัก

 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล การเคลื่อนไหวอย่างเป็นประชาธิปไตย

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นองค์กรที่มีความเป็นประชาธิปไตย และดำเนินงานตามวิถีทางของประชาธิปไตย การตัดสินใจในนโยบายหลักขององค์กรจะถูกกำหนดโดยสภาระหว่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนซึ่งได้รับการคัดเลือกจากทุกสาขาประเทศ คณะมนตรีระหว่างประเทศจะมีการประชุมกันทุก ๆ 2 ปี โดยมีอำนาจในการแก้ไขบทบัญญัติธรรมนูญที่ควบคุมการทำงานและวิธีการขององค์กร

สำเนาบทบัญญัติหรือธรรมนูญจะขอได้จากสำนักงานเลขาธิการใหญ่ สภาระหว่างประเทศจะเลือกตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหารระหว่างประเทศจากอาสาสมัคร ที่ผ่านการพิจารณา ซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจและกำหนดทิศทางการทำงานของเลขาธิการใหญ่ ซึ่งมีหน้าที่สูงสุดในสำนักงานเลขาธิการ

คณะเลขาธิการทั่วไปคือ Pierre Sane จากเซเนกัล, และสมาชิกคณะกรรมการบริหารระหว่างประเทศประกอบด้วย Samuel Zan Akologo จากการ์น่า Margaret Bedggood จากนิวซีแลนด์ Mahmound Ben Romdhane จากตูนิเซีย Mary Gray จากสหรัฐอเมริกาPaul Hoffman จากสหรัฐอเมริกา Hans Landolt จากเปรู Jaap Rosen Jacobson จากเนเธอร์แลนด์ Colm O่ Cuanacha่in จากไอร์แลนด์ และ Angelika Pathat จากสำนักงานเลขาธิการ

 

การเงิน

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ในหลายประเทศ และกลุ่มอาสาสมัครรวมถึงเครือข่าย มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการหาทุน เนื่องจากแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ไม่ได้หาแหล่งทุนและรับทุนจากรัฐบาลใดๆ ในการทำงานเพื่อค้นคว้าและรณรงค์ต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน การบริจาคเพื่อสนับสนุนการทำงานนั้น ได้รับจากสมาชิกขององค์กรและจากสาธารณชนทั่วไป งบประมาณระหว่างประเทศที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับสนับสนุนตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2543 ถึงเดือนมีนาคม ปี 2544 เป็นจำนวนเงินประมาน 19,510,000 ปอนด์ ซึ่งถือเป็นเงินเกือบ 1 ใน 4 ของรายได้ที่สูงขึ้นระหว่างปี โดยการดำเนินงานของหลายประเทศในการจัดการเรื่องการเงิน เพื่อการรณรงค์ และการทำกิจกรรมอื่น ๆ

วัตถุประสงค์หลักของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล คือการยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่มาถึงปัจจุบันนี้ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล พยายามที่จะหาวิธีการที่เหมาะสมในการช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการถูก ละเมิดสิทธิมนุษยชน การช่วยเหลือทางการเงินเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญของการทำงาน บางครั้งองค์กรได้จัดสรรเงินสำหรับช่วยเหลือไว้โดยเฉพาะ ในขณะเดียวกันองค์กรที่ทำงานกับหน่วยงานในท้องถิ่น เช่นองค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต้องทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าทรัพยากรถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อ ตอบสนองต่อผู้ที่ต้องการรับความช่วยเหลือมากที่สุด

ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ คือเดือนเมษายน ปี 2543 ถึงเดือนมีนาคม ปี 2544 สำนักงานเลขาธิการของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จัดสรรเงินประมาน 125,000 ปอนด์ เพื่อช่วยเหลือเหยื่อของการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น นักโทษทางความคิด และนักโทษทางความคิดที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัวผ่านมาพร้อมทั้งญาติพี่น้อง ของพวกเขา และเพื่อการรักษาพยาบาลแก่เหยื่อที่ถูกทารุณกรรม นอกจากนี้สำนักงานสาขา และกลุ่มยังได้จัดสรรเงินจำนวนมากแก่กลุ่มนักโทษทางความคิดและครอบครัวของ นักโทษด้วย

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ออนไลน์ เป็นการเปิดโลกทัศน์ด้านแหล่งข้อมูลทางสิทธิมนุษยชนผ่านทางเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ (http://www.amnesty.org) ซึ่งมีข้อมูลต่าง ๆ บรรจุอยู่ประมาณ 10,000 ข้อมูล และมีผู้ให้ความสนใจเข้ามาในเว็บไซต์เฉลี่ยเดือนละ 4.5 ล้านครั้ง ในเว็บไซต์ประกอบด้วยรายงาน และข่าวล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนรอบโลก ตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีข้อมูลล่าสุดในการรณรงค์ปกป้องเพื่อสิทธิมนุษยชน คุณสามารถติดต่อเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากสำนักงานของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ที่มีอยู่ทั่วโลก เชื่อมต่อเครือข่ายกว่า 100 เว็บไซน์ ที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน บทบัญญัติของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ออนไลน์ การดำเนินงานของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล : ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล การทำงานของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล! ข้อเท็จจริงจากปากคำของอดีตนักโทษทางความคิด ประวัติความเป็นมาของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ฉบับย่อ (รวมถึงบทความเรื่อง "นักโทษที่ถูกลืม" เนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล)

คำถามที่มักถามกันบ่อยครั้ง : แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล และสิทธิมนุษยชน, ประเด็นปัญหา, สมาชิก, การระดมทุน ฉลองครบรอบ 40 ปี แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล : การเลือกเฟ้นหลักฐานประกอบการพิจารณาใน 50 ปีที่ผ่านมา ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล และเหตุการณ์ที่ทำให้แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

Map_copy