กลุ่มดอยหมอกเพื่อการพัฒนา

ชื่อหน่วยงาน: 
กลุ่มดอยหมอกเพื่อการพัฒนา
ที่อยู่: 
61 ม.8 บ.หลวง
จังหวัด: 
แม่ฮ่องสอน
เบอร์ติดต่อ: 
053-691369
ผู้ประสานงาน: 
นางวนัญญา กันทะยวง
กิจกรรมและโครงการ: 
จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนา ศักยภาพชุมชนชาติพันธุ์ไทย ใหญ่กะเหรี่ยง โดยเฉพาะการ จัดการปัญหาสุภาพและปัญหา เอดส์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด