กลุ่มตักบาตรขนมครก วัดแก่นจันทร์ จ.สมุทรสงคราม

ชื่อหน่วยงาน: 
กลุ่มตักบาตรขนมครก วัดแก่นจันทร์ จ.สมุทรสงคราม
ที่อยู่: 
อบต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
จังหวัด: 
สมุทรสงคราม
กิจกรรมและโครงการ: 
ทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทย ประเพณีตักบาตรขนมครก
ความต้องการอาสาสมัคร: 
ทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทย
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
รับบริจาคเงิน สิ่งของ