กลุ่มทองม้วนสมุนไพรสระบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
กลุ่มทองม้วนสมุนไพรสระบุรี
ที่อยู่: 
11 หมู่ 3 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
จังหวัด: 
สระบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
036-236000, 089-9024515
ผู้ประสานงาน: 
คุณวันเพ็ญ เจริญใจ ประธานกลุ่มฯ
กิจกรรมและโครงการ: 
ด้านรายได้ สมาชิกจำนวน 30 คน และประชาชน ได้มีรายได้ สมาชิกมีรายได้/คน/วันจำนวน 160-240บาทสำหรับประชาชนอื่นมีรายได้ไม่แน่นอน ปัจจุบันผลิตทองม้วนวันละ 10-15 กิโลกรัม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ส่งเสริมวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ 
-ส่งเสริมและให้ความรู้การประกอบอาชีพผลิตทองม้วนสมุนไพร
-ช่วยเหลือสมาชิกที่เดือดร้อน