กลุ่มท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ จ.สมุทรสงคราม

ชื่อหน่วยงาน: 
กลุ่มท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ จ.สมุทรสงคราม
ที่อยู่: 
ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
จังหวัด: 
สมุทรสงคราม
เบอร์ติดต่อ: 
034-753100
กิจกรรมและโครงการ: 
บริหารจัดการท่องเที่ยว โดยเน้นเรื่องวิถีชุมชน และอาชีพในชุมชน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ส่งเสริมวิชาชีพ
สันทนาการ การท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์ 
บริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยเน้นเรื่องวิถีชุมชน เชื่อมโยง ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาชุมชน กระจายรายได้ และให้ชุมชนมีส่วนร่วม