กลุ่มประชาคมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเมืองภูเก็ต

ชื่อหน่วยงาน: 
กลุ่มประชาคมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเมืองภูเก็ต
ที่อยู่: 
ศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อม (หน้าโรงเตาเผาขยะภูเก็ตทางไปหมู่บ้านสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
จังหวัด: 
ภูเก็ต
เบอร์ติดต่อ: 
076-211570
ผู้ประสานงาน: 
นายฐิติ สาวิสัย
กิจกรรมและโครงการ: 
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตตนเองและสังคมรวมถึงดำเนินการให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สิ่งแวดล้อม