ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสำนักงานคลองสาน

ชื่อหน่วยงาน: 
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสำนักงานคลองสาน
ที่อยู่: 
861 ถ.ลาดหญ้า ซ.เจริญนคร 34 แขวงลางภูล่าง เขตคลองสาน
จังหวัด: 
กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: 
02-4381116, 02-4387176
ผู้ประสานงาน: 
นางสาวพวงทอง ชูสิน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
สิ่งแวดล้อม
พัฒนาชุมชนและชนบท
ศิลปวัฒนธรรม