กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ จ.ชลบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ จ.ชลบุรี
ที่อยู่: 
15/1 หมู่3,7 ตำบลไร่สักทอง จ.ชลบุรี
จังหวัด: 
ชลบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
081-3057179, 081-9474727
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สตรี สิทธิสตรี
คนชรา ผู้ยากไร้
ศิลปวัฒนธรรม
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ส่งเสริมวิชาชีพ
สันทนาการ การท่องเที่ยว