กลุ่มผู้หญิงนครนายก

ชื่อหน่วยงาน: 
กลุ่มผู้หญิงนครนายก
ที่อยู่: 
เลขที่ 10 หมู่ 9 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
จังหวัด: 
นครนายก
เบอร์ติดต่อ: 
037-382850
ผู้ประสานงาน: 
น.ส.สุกัญญา นำไทย เลขานุการกลุ่ม
กิจกรรมและโครงการ: 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อบรม ศึกษาดูงาน รณรงค์ ร่วมมือกับทุก หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สตรี สิทธิสตรี