กลุ่มฟื้นฟูและพัฒนาเด็กจังหวัดภูเก็ต

ชื่อหน่วยงาน: 
กลุ่มฟื้นฟูและพัฒนาเด็กจังหวัดภูเก็ต
ที่อยู่: 
6 ถ.ชุมพร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
จังหวัด: 
ภูเก็ต
เบอร์ติดต่อ: 
076-234932, 076-224385
ผู้ประสานงาน: 
นายกิติพงษ์ เที่ยงคุณากฤต
กิจกรรมและโครงการ: 
เพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัวและจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน