มูลนิธิข้าราชการนอกประจำการจังหวัดยโสธร(ส.น.ย.) จ.ยโสธร

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิข้าราชการนอกประจำการจังหวัดยโสธร(ส.น.ย.) จ.ยโสธร
ที่อยู่: 
159-161 ถ.ประชาสัมพันธ์ อ.เมือง จ.ยโสธร
จังหวัด: 
ยโสธร
เบอร์ติดต่อ: 
045-711674
ผู้ประสานงาน: 
นายปองไชย ไชยสุทธิเมธีกุล ประธานมูลนิธิข้าราชการนอก
กิจกรรมและโครงการ: 
กิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากจน คนชราผู้ประสบอุบัติภัย
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
พัฒนาชุมชนและชนบท
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ

วัตถุประสงค์ 
 - ช่วยเหลือผู้ยากจนคนชรา
 - สงเคราะห์ผู้ประสบอุบัติภัย
 - ส่งเสริมการกีฬาศาสนา
 - ร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ
 - ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมือง

รับอาสาให้ช่วยงาน
    -  ด้านการกีฬา  ด้านศาสนา และด้านการสงเคราะห์
คุณสมบัติเฉพาะของอาสาสมัคร
 -  เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแนะนำผู้สูงอายุได้