มูลนิธิกำแพงเพชรประชานุเคราะห์

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิกำแพงเพชรประชานุเคราะห์
ที่อยู่: 
เลขที่ 82/1 ถ.บำรุงราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
จังหวัด: 
กำแพงเพชร
เบอร์ติดต่อ: 
0-55711-821
ผู้ประสานงาน: 
นายบุญเกิด ตรีบุพชาติสกุล ประธานมูลนิธิ
กิจกรรมและโครงการ: 
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ช่วยเหลือผู้ยากจน หรือผู้ที่ได้รับทุกขเวทนา
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ