กลุ่มยุวธรรมทูตจังหวัดเพชรบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
กลุ่มยุวธรรมทูตจังหวัดเพชรบุรี
ที่อยู่: 
วัดแก่งกระจาน ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 76170
จังหวัด: 
เพชรบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
086-7527342, 089-1789415, 081-8108950
ผู้ประสานงาน: 
อ.สุริยา ปิ่นหิรัญ กรรมการดำเนินงาน
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เป้าหมายของจังหวัดเพชรบุรีได้มีกระบวนการเรียนรู้และทักษะในการดำรงชีวิตเกี่ยวข้องกับพุทธธรรมวัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความต้องการอาสาสมัคร: 
กระบวนการจัดกิจกรรม กระบานการจัดหลักสูตรค่าย
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ศาสนา จริยธรรม