กลุ่มรักษ์ลุ่มน้ำนครนายก

ชื่อหน่วยงาน: 
กลุ่มรักษ์ลุ่มน้ำนครนายก
ที่อยู่: 
เลขที่ 92 ม.1 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
จังหวัด: 
นครนายก
เบอร์ติดต่อ: 
087-0210828, 085-8131395, 089-1236300
ผู้ประสานงาน: 
นายธีวัจน์ นามดวง
เบอร์แฟกซ์: 
037-320922
กิจกรรมและโครงการ: 
ฟื้นฟูสัตว์น้ำ สร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกจิตสำนึกให้เกิดการผูกพัน เป็นแหล่งสาธิต
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ช่วยเหลือสัตว์
สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ 
ฟื้นฟูสัตว์น้ำ สร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ  สร้างกระบวนการเรียนรู้  ปลูกจิตสำนึกให้เกิดการผูกพัน  เป็นแหล่งสาธิต