มูลนิธิชนเผ่าลุ่มน้ำโขง จ.เชียงราย

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิชนเผ่าลุ่มน้ำโขง จ.เชียงราย
ที่อยู่: 
862/17 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ อ.เมือง จ.เชียงราย
จังหวัด: 
เชียงราย
เบอร์ติดต่อ: 
053-742721
ผู้ประสานงาน: 
คุณนิตยา บัวย้อย
เว็บไซต์: 
www.Minorityleadership.org
กิจกรรมและโครงการ: 
เสริมศักยภาพผู้นำและ องค์กรชุมชน และพัฒนาศักยภาพชีวิตแก่เยาวชนชนเผ่า
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว

วัตถุประสงค์ 
สนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา  กีฬา  ศิลปวัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์  แก่ชนเผ่าในลุ่มน้ำโขง และผู้ด้อยโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต