กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปไผ่ครบวงจร จ.ชลบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปไผ่ครบวงจร จ.ชลบุรี
ที่อยู่: 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปไผ่ครบวงจร 41 หมู่5 ตำบลเกษตรสุวรรณ จ.ชลบุรี
จังหวัด: 
ชลบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
086-1103405
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ส่งเสริมวิชาชีพ
สันทนาการ การท่องเที่ยว