กลุ่มสตรีทอผ้าศรีดอนชัย จ.เชียงราย

ชื่อหน่วยงาน: 
กลุ่มสตรีทอผ้าศรีดอนชัย จ.เชียงราย
ที่อยู่: 
188 ม.4 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
จังหวัด: 
เชียงราย
เบอร์ติดต่อ: 
053-710681
ผู้ประสานงาน: 
นางแว่นแก้ว ภิรมย์พลัด
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
ส่งเสริมวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ 
1. รวมกลุ่มสมาชิกทอผ้า 
2. รวมกลุ่มสมาชิกผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป               
3. มีร้านค้าที่มีสมาชิกร่วมลงทุน  จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร 
4. ส่งเสริมให้สมาชิกมีอาชีพพึ่งพาตนเองได้