มูลนิธิช่วยเหลือเด็กยากจนจังหวัดนครนายก จ.นครนายก

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิช่วยเหลือเด็กยากจนจังหวัดนครนายก จ.นครนายก
ที่อยู่: 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครนายก บริเวณศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.นครนายก 26000
จังหวัด: 
นครนายก
เบอร์ติดต่อ: 
037-311628
ผู้ประสานงาน: 
นายสมจิตร เสือแจ้ง
กิจกรรมและโครงการ: 
ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา/โครงการอาหารกลางวันตามพระราชดำริ/ส่งเสริมดนตรีไทยในโรงเรียนชั้นประถม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สิ่งแวดล้อม
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว

วัตถุประสงค์ 
เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์