กลุ่มสตรีบ้านดู่พัฒนา

ชื่อหน่วยงาน: 
กลุ่มสตรีบ้านดู่พัฒนา
ที่อยู่: 
56 ม.16 ถ.สุรินทร์-ลำชี ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
จังหวัด: 
สุรินทร์
เบอร์ติดต่อ: 
044-538489, 084-8243751
ผู้ประสานงาน: 
นางจันทร์เพ็ญ สินสอน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สตรี สิทธิสตรี
พัฒนาชุมชนและชนบท